Dobór odpowiedniego podkładu jest jedną z najważniejszych czynności, które należy wykonać przed aplikacją każdej farby, żywicy posadzkowej, powłoki czy hydroizolacji. Źle dobrany podkład może sprawić, że cała operacja przysporzy nam więcej kłopotów, takich jak brak możliwości oddania pracy w terminie, dodatkowe koszty związane nie tylko z wymianą materiału, ale również z usuwaniem innych materiałów oraz czasem związanym z aplikacją nowego materiału. Aby uniknąć takich problemów bardzo ważne jest, aby rzetelnie i odpowiedzialnie podejść do wyboru gruntu. 

Specjalistyczne grunty do ścian i podłoża

Najważniejszymi aspektami, o których należy pamiętać to: 

  1. Dobór odpowiedniego gruntu pod warstwę nawierzchniową – zdecydowanie odradzamy aplikację tanich gruntów akrylowych pod wysokiej jakości żywice posadzkowe czy dwuskładnikowe farby antykorozyjne. Zastosowanie takiego gruntu nie zapewni odpowiedniej przyczepności do podłoża.
  2. Dobór odpowiedniego gruntu do podłoża – zawsze warto pamiętać aby stosować odpowiednie podkłady do danego podłoża. Przykładowo w systemach antykorozyjnych inny podkład należy zastosować do stali czarnej (musi zawierać pigmenty antykorozyjne), a inny do stali nierdzewnej, gdzie najtrudniejszym elementem jest przyczepność podkładu do podłoża.
  3. Zupełnie innym, lecz bardzo szerokim tematem, są podłoża betonowe. Można spotkać się między innymi z posadzkami betonowymi:
  • wymagającymi wzmocnienia (wytrzymałość na ściskanie poniżej 25 MPa oraz na odrywanie poniżej 1,5 MPa),
  • wilgotnymi (wilgotność powyżej 4%),
  • bez lub z uszkodzoną hydroizolacją od strony gruntu,
  • utwardzanymi powierzchniowo.

Następnym podziałem gruntów może być ich rodzaj. Można wyróżnić 3 różne rodziny podkładów, są to: 

  • podkłady na bazie rozpuszczalnika – charakteryzują się dość niską lepkością, grunty te potrafią wchodzić głęboko w strukturę podłoża betonowego wzmacniając je,
  • podkłady na bazie wody – najczęściej są to tradycyjne podkłady akrylowe do gruntowania ścian przed malowaniem, jednak znajdziemy w tej grupie także nowoczesne produkty, takie jak wodorozcieńczalne, dwuskładnikowe grunty epoksydowe do betonu czy metalu,
  • podkłady bezrozpuszczalnikowe – charakteryzują się wyższą lepkością, mają bardzo dobre właściwości wytrzymałościowe i można je stosować do wykonywania tzw. jastrychów epoksydowych, czyli do wyrównania podłoża po wymieszaniu z kruszywem mineralnym. 
Gruntowanie posadzki

Po jakim czasie malować po gruncie?

Kolejną ciekawą cechą produktów do gruntowania jest czas, po którym jest możliwe malowanie warstw nawierzchniowych. W przypadku gruntów akrylowych, które najczęściej stosujemy do gruntowania ścian wewnątrz domów i mieszkań, czas ten jest w większości produktów taki sam i wynosi 1-2 godziny w zależności od temperatury i wilgotności.

Sprawa ma się zupełnie inaczej w przypadku podkładów antykorozyjnych i do posadzek betonowych. Zarówno w pierwszym i drugim przypadku królują żywice epoksydowe, a ich czas do przemalowania wynosi najczęściej 24 godziny. Występują również podkłady szybkoschnące, zarówno do wymalowań antykorozyjnych, jak i systemów posadzkowych.

Grunt do posadzki żywicznej

Grunt budowlany —  jaki wybrać?

Poniżej kilka przykładowych problemów wraz z ich rozwiązaniem z zastosowaniem odpowiedniego podkładu:

Problem: 

Kilkunastoletni taras, posadowiony na gruncie. Po opadach deszczu widoczne wilgotne plamy na betonowej powierzchni mimo zadaszenia tarasu, właścicielowi zależy na żywicznym systemie wykończenia tarasu.

Rozwiązanie:

Prawdopodobnie występuje problem podciągania kapilarnego wilgoci. Problem ten nasila się po opadach atmosferycznych, gdy poziom wód gruntowych podnosi się. W tym przypadku należałoby zastosować podkład Neopox Primer AY, jest to bezrozpuszczalnikowy podkład epoksydowy odporny na negatywne parcie wody. Produkt odcina wodę gruntową – jednocześnie zabezpieczając nawierzchniowe warstwy żywic przed odspojeniem od podłoża.

Problem: 

Na hali produkcyjnej należy wykonać nową posadzkę żywiczną, niestety proces produkcyjny wymaga bardzo częstego mycia. Przez ciągłe mycie posadzek wilgotność betonu nie może być doprowadzona do wymaganego poziomu 4%. Jednocześnie zakład produkcyjny ma tylko 10 dni przestoju na renowację posadzki. 

Rozwiązanie: 

Z powodu braku możliwości doprowadzenia wilgotności posadzki do 4% należy zastosować podkład Neopox Primer WS. Jest to bezrozpuszczalnikowy podkład na wilgotne podłoża, który akceptuje wilgotność w podłożu poniżej 100% – inaczej rzecz ujmując należy usunąć stojącą wodę/kałużę z podłogi i przystąpić do aplikacji.

Neopox Primer AY grunt na wilgoć kapilarną
Neopox Primer WS grunt na wilgotne podłoże

Problem: 

Na hali produkcyjnej należy wytyczyć nowe ciągi komunikacyjne. Posadzka wykonana jest z powierzchniowo utwardzanego betonu. Na hali ze względów BHP nie jest możliwe szlifowanie/śrutowanie betonu w celu zwiększenia przyczepności żywic nawierzchniowych. 

Rozwiązanie: 

Aby zapewnić przyczepność warstw nawierzchniowych można wykonać 2 czynności. Jedna z nich to czasochłonne i kosztowne śrutowanie betonu, aby pozbyć się warstwy, która została utwardzona. W omawianym przypadku jest to niemożliwe do wykonania. Drugi sposób na zapewnienie przyczepności to zastosowanie specjalistycznego podkładu epoksydowego do niechłonnych podłoży SuperSpoiwo RO3333. Jest to dwuskładnikowy grunt dedykowany na podłoża niechłonne, takie jak żywice epoksydowe, utwardzane powierzchniowo betony czy kafle. Po aplikacji gruntu (i odczekaniu wymaganego czasu), można przystąpić do nakładania warstw nawierzchniowych.

Problem: 

W czasie oględzin płaskiego, przeciekającego dachu papowego okazuje się że część kominów i dachów zostało posmarowane lepikiem bitumicznym.

Rozwiązanie: 

Lepik bitumiczny jest dość ciężkim materiałem do pokrycia go innymi materiałami ze względu na dużą zawartość składników na bazie olejów. W takim przypadku, przed aplikacją membran dachowych należy taką powierzchnię zagruntować dedykowanym podkładem epoksydowym Neopox Primer BM, zapewnia on doskonałą przyczepność płynnych membran dachowych (np. Neoproof Polyurea) do izolacji na bazie bitumów.

Jak widać dobór odpowiedniego podkładu do zaistniałej sytuacji jest bardzo istotny. Zmniejsza to ryzyko niepowodzenia podczas wykonywanych prac, a co za tym idzie, pozwala zaoszczędzić pieniądze i gwarantuje nam zadowolenie inwestora. Zapoznaj się z ofertą naszych gruntów. W razie pytań, z chęcią na nie odpowiemy!