Farbom stosowanym w służbie zdrowia stawiane są wysokie wymogi higieniczne. Powinny być one odporne na częste zabiegi higieniczne, charakteryzować się właściwościami bakteriobójczymi, jednocześnie stanowiąc estetyczne wykończenie powierzchni. Oferowane przez nas rozwiązania posiadają atesty PZH oraz spełniają standardy niezbędne w służbie zdrowia.

Większość powierzchni w takich pomieszczeniach można malować tylko wyrobami umożliwiającymi ich późniejsze mycie i dezynfekcję. Reguluje to rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 26 czerwca 2012 r. (Dz.U. 2012 poz. 739 z dn. 29 czerwca 2012 r.) w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą. Obiekty, które są poddawane wzmożonej eksploatacji stawiają wysokie wymagania przed produktami chemii budowlanej.

Do elewacji i innych pomieszczeń nieobjętych zaostrzonymi przepisami polecamy produkty z naszej oferty: farby wewnętrzne (akrylowe, lateksowe, ceramiczna), fasadowe (akrylowe, silikonowe, silikatowe), masy szpachlowe, preparaty gruntujące, itd.

dobor farb do scian sufitow w pomieszczeniach czystych
farby bakteriobojcze

Farby fotokatalityczne

Farby fotokatalityczne to grupa farb, których powłoka pod wpływem działania światła (naturalnego oraz sztucznego) oczyszcza swoją powłokę oraz otoczenie. Zanieczyszczenia atmosferyczne, stykając się z pomalowanymi powierzchniami ulegają utlenieniu.

W swojej ofercie posiadamy:

 • Titanium LX Ag – lateksowa farba z nanocząstkami srebra, dzięki którym farba ma właściwości bakterio- i grzybobójcze na całej grubości swojej powłoki. Oznacza to, że właściwości te są zachowane nawet po kilku cyklach czyszczenia. Działanie biobójcze zostało potwierdzone badaniami w laboratorium. Farba posiada 1 klasę szorowalności (najwyższą), dzięki czemu jej powierzchnia jest zmywalna. Ma właściwości biobójcze, co potwierdzono badaniami w laboratorium.
 • Titanium IN – akrylowa farba, zalecana do malowania miejsc nienarażonych na częste zabrudzenia, np. sufitów, powierzchni ponad lamperiami.

Właściwości

 • Usuwają zanieczyszczenia
 • Usuwają nieprzyjemne zapachy
 • Oczyszczają powietrze
 • Ograniczają rozwój bakterii i pleśni
 • Działają antyalergiczne
 • Łatwe w stosowaniu

Inne farby higieniczne

 • Epimal LX – epoksydowa farba wodorozcieńczalna, odporna na czyszczenie na mokro. Do stosowania wszędzie tam, gdzie powierzchnie poddawane są częstym zabiegom myjącym. Ma właściwości biobójcze, co potwierdzono badaniami w laboratorium.
 • Latex LX – lateksowa farba higieniczna z nanocząstkami srebra. Ma właściwości biobójcze, co potwierdzono badaniami w laboratorium.

Klasy czystości pyłowej w pomieszczeniach i strefach czystych

Pomieszczenia w placówkach służby zdrowia to tzw. „pomieszczenia czyste” (ang. „cleanroom”).

Pomieszczenia te są zawsze wyposażone w urządzenia klimatyzacyjne wyposażone w specjalny układ filtrów, eliminujących kolejne frakcje zanieczyszczeń. Powietrze jest na bieżąco filtrowane przez filtry HEPA, które usuwają wszelkie zanieczyszczenia powstające wewnątrz pomieszczeń. Sprzęty znajdujące się w tych pomieszczeniach także nie mogą generować dodatkowych zanieczyszczeń.

Dotyczy to również powłok malarskich – zastosowane w pomieszczeniach czystych farby powinny być przebadane zgodnie z normą PN-EN ISO 14644:2005. W badaniach określa się jakie zanieczyszczenie pyłowe generuje powłoka farby. Jeśli jest niższe niż dopuszczalne w danej klasie ISO to farba może być stosowana w pomieszczeniach tej klasy.

Farby Latex LX, Titanium LX Ag oraz Epimal LX zostały sklasyfikowane w klasie ISO 5

Powłoki wykonane wyżej wymienionymi farbami są materiałami umożliwiającymi ich mycie i dezynfekcję. Wykazują odporność na działanie wielu czynników chemicznych (powszechnie stosowane środki dezynfekcyjne) oraz odporność na ścieranie i inne uszkodzenia mechaniczne. Klasyfikowane są zgodnie z normą PN-EN 13300:2002 do I klasy odporności na szorowanie na mokro. Odporność powłok na mikroorganizmy (bakterie i grzyby) została potwierdzona badaniami wykonanymi w specjalistycznym laboratorium mikrobiologicznym. Poza standardowymi szczepami do testów zostały użyte również szczepy wyizolowane z polskich szpitali. Powłoki zachowują swoje właściwości ochronne przez cały okres użytkowania.

Farby Latex LX, Titanium LX Ag oraz Epimal LX mogą być stosowane w obiektach służby zdrowia, które wymagają klasy czystości ISO 5 powietrza wg ISO 14644-1. Potwierdza to raport nr 01888/14/Z00NF z badań wykonanych w Instytucie Techniki Budowlanej. Klasa ISO 5 odpowiada klasom czystości A i B, zgodnym z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 listopada 2015 r. w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania (Dz.U. 2015 poz. 1979), oparte o wytyczne GMP/PIC-Guide.

Numer klasy ISO

Maksymalne dopuszczalne stężenie [cząstki  pyłów/m3 powietrza]

≥ 0.1 µm

  0.2 µm

 ≥ 0.3 µm

≥ 0.5 µm

≥ 1.0 µm

≥ 5.0 µm

ISO 1 10 2
ISO 2 100 24 10 4
ISO 3 1000 237 102 35 8
ISO 4 10 000 2 370 1 020 352 83
ISO 5 100 000 23 700 10 020 3 520 832 29
ISO 6 1 000 000 237 000 102 000 35 200 8 320 293
ISO 7 352 000 83 200 2 930
ISO 8 3 520 000 832 000 29 300
ISO 9 35 200 000 8 320 000 293 000

Wybrane klasy czystości pyłowej powietrza w pomieszczeniach i strefach czystych według PN-EN ISO 14644-1:2005.

Farba Klasa szorowalności Zespół porodowy Oddział łóżkowy Laboratoria Blok operacyjny

Titanium LX Ag

Latex LX

Epimal LX

1 sala ciąż cesarskich

sala porodowa

magazyn. mater. sterylnych

pokoje chorych

gabinet diagnostyczno-zabiegowy

laboratorium biochemiczne

lab. serologii i bank krwi

laboratorium hematologiczne

sala wybudzeń

sala operacyjna

magazyny (sprzęt, bielizna, materiał sterylny)

Latex Optimum

Latex Satyna

1 sala przygotowania pacjentki

pomieszczenie przygotowania lekarzy przy sali ciąż cesarskich

komunikacja zespołu porodowego

magazyn

brudownik

łazienka

 kuchnia oddziałowa

 łazienka oddziałowa

 łazienki pacjentów przy pokojach

 toalety personelu

magazyn

laboratorium

 komunikacja bloku operacyjnego

komunikacja brudna bloku operacyjnego

Latex Mat

2 komunikacja

punkt przygotowawczy pielęgniarski

magazyn sprzętu

magazyn czystej bielizny

brudownik

pomieszczenia porządkowe

szatnia personelu brudna

szatnia personelu czysta

pom. higien.-sanit. personelu

przygotowanie pacjenta

przygotowanie lekarzy

pom. porządkowe

pokój lekarzy

 pokój pielęgniarek

magazyn brudnej bielizny

Biellux Plus 

3

Pozostałe pomieszczenia, nie wymagające powłok o klasie szorowalności 1 lub 2.

farby do pomieszczen czystych

Titanium LX Ag – fotokatalityczna, lateksowa farba bakteriobójcza z jonami srebra

Fotokatalityczna farba Titanium LX Ag to wodorozcieńczalna farba lateksowa zawierająca nanocząstki srebra, które nadają produktowi właściwości bakterio- i grzybobójcze. W wyniku przebiegu procesu fotokatalitycznego, zachodzącego w obecności światła i tlenu (zawartego w powietrzu), zanieczyszczenia atmosferyczne, stykając się z pomalowanymi powierzchniami, ulegają utlenieniu przekształcając się w substancje nieszkodliwe dla zdrowia i środowiska naturalnego.

Właściwości:

 • Produkt jest skuteczny w usuwaniu zanieczyszczeń gazowych typu miejskiego i przemysłowego takich jak: dym tytoniowy, dwutlenek siarki, tlenek węgla (czad), tlenki azotu, opary aldehydów, alkoholi (metanol, etanol, izopropanol), węglowodorów aromatycznych i alifatycznych (benzen, toluen, etylobenzen, ksylen, nafta, benzyna),

 • Wobec nano-katalizatora (zawartego w farbie) ulegają oczyszczeniu również przebarwienia na powierzchniach ścian, np. plamy z nikotyny. Zjawisko zachodzi przy wykorzystaniu światła bezpośredniego, odbitego, rozproszonego zarówno słonecznego, jak i sztucznego,

 • Farba zawiera nanocząstki srebra, które nadają produktowi właściwości bakterio- i grzybobójcze. W odróżnieniu od innych produktów fotokatalitycznych nie wymaga ciągłego naświetlania w celu aktywacji,

 • Silne działanie bakteriobójcze oraz grzybobójcze zachodzi przy oświetleniu, jak również w całkowitej ciemności,

 • Zabrudzoną powierzchnię można zmywać wodą z dodatkiem łagodnych detergentów przy pomocy szmatki lub miękkiej szczotki. Powłoka jest odporna na nieutleniające środki dezynfekcyjne.

Wydajność teoretyczna: 10-12 m2/l dla jednej warstwy

Systemowy grunt: Sil-Grunt (beton, tynk, cegła)

Latex LX Ag – lateksowa farba bakteriobójcza z jonami srebra

Latex LX Ag to wodorozcieńczalna lateksowa farba przeznaczona do malowania ścian i sufitów pomieszczeń szczególnie narażonych na zabrudzenia i z tego powodu często wymagających zmywania oraz wszędzie tam, gdzie wymagana jest wyjątkowa czystość, higiena i zabezpieczenie, np. w szpitalach i innych obiektach służby zdrowia, w przemyśle spożywczym, farmaceutycznym itp.

Właściwości:

 • Powłoki charakteryzują się wysoką odpornością na szorowanie i ścieranie oraz czyszczenie standardowymi środkami dezynfekcyjnymi i detergentami,

 • Odpowiednio dobrane składniki powodują, że naniesione powłoki wykazują wysoką odporność na wszelkiego rodzaju porastanie mikroorganizmami (koloniami bakterii i grzybów),

 • Swoje właściwości ochronne zachowuje przez wiele lat użytkowania,

 • Farba zawiera nanocząstki srebra, które nadają produktowi dodatkowe właściwości bakterio- i grzybobójcze,

 • Posiada Atest Higieniczny  NIZP-PZH (przeznaczony do stosowania w budownictwie do malowania ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń mieszkalnych, użyteczności publicznej, służby zdrowia, magazynowych i produkcyjnych, w tym przemyśle spożywczym.

Wydajność teoretyczna: 10-12 m2/l dla jednej warstwy

Systemowy grunt: Sil-Grunt

Epimal LX – higieniczna farba epoksydowa

Dwuskładnikowa wodorozcieńczalna farba epoksydowa Epimal LX do malowania powierzchni szczególnie narażonych na uszkodzenia i zabrudzenia oraz wymagających ochrony przed mikroorganizmami. Zalecana do stosowania w obiektach służby zdrowia (szpitale, przychodnie) oraz w halach produkcyjnych i magazynowych, w tym przemysłu spożywczego (browary, gorzelnie, piekarnie, mleczarnie, masarnie, ubojnie, przetwórnie itp.).

Właściwości:

 • Utwardzona powłoka charakteryzuje się wysoką odpornością na szorowanie i ścieranie oraz czyszczenie standardowymi środkami dezynfekcyjnymi i detergentami,

 • Farba posiada atest dopuszczający do stosowania w obiektach przemysłu spożywczego i pomieszczeniach służby zdrowia wymagających 5 klasy czystości wg ISO 14644-1,

 • Odpowiednio dobrane składniki powodują, że naniesione powłoki wykazują wysoką odporność na wszelkiego rodzaju porastanie mikroorganizmami (koloniami bakterii i grzybów),

 • Daje trwałą, wodoodporną powłokę w znacznym stopniu odporną również na czynniki chemiczne,

 • 1 klasa odporności na szorowanie,

 • Posiada atest PZH, jako produkt przeznaczony do stosowania w budownictwie do malowania ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń mieszkalnych, użyteczności publicznej, służby zdrowia, magazynowych i produkcyjnych, w tym przemyśle spożywczym,

 • Wyższa odporność na ścieranie w porównaniu do powłok lateksowych,

 • Do miejsc, gdzie stawiane są ostre wymagania higieniczne.

Wydajność teoretyczna: 3 – 4 m2/l dla dwóch warstw

Systemowe grunty: Epimal G20 (beton, tynk, cegła, materiały drewnopochodne), Epimal Stal (stal czarna)