Za dużo? Za mało? Czy to co kupię mi wystarczy?  Są to najczęściej zadawane pytania podczas składania zamówień.  Aby łatwiej określić zapotrzebowanie teoretyczne produktu, który zamierzamy nabyć, należy zapoznać się z dwoma podstawowymi definicjami, którymi się posługujemy: zużycie teoretyczne jak i wydajność teoretyczna.

jak obliczyc zapotrzebowanie produktu 1 2

Obliczenie teoretycznego zapotrzebowania  to pierwszy, podstawowy krok, który przybliża nas do zakupu potrzebnych materiałów. Dzięki wyliczonej ilości farby/żywicy wiemy dokładnie ile materiału należy zużyć dla danej powierzchni oraz jaki jest całkowity koszt produktów.

Zużycie teoretyczne

Zużycie teoretyczne –  pozwala na oszacowanie ile kilogramów lub litrów produktu należy zużyć do zabezpieczenia 1 m2 powierzchni (jednostka kg/m2 lub l/m2); najczęściej podane zużycie teoretyczne uwzględnia także ilość warstw, które należy aplikować.

PRZYKŁAD:

Aplikacja żywicy Neopox Special na suchy beton. Pierwsza warstwa rozcieńczona min. 8% rozcieńczalnikiem Neotex 1021, druga zaś 4%. Powierzchnia jaka jest do zabezpieczenia 30 m2. Zużycie teoretyczne żywicy dla dwóch warstw wynosi 0,25 kg/m2. Żywica dwuskładnikowa: stosunek zmieszania 75A:25B → 3A:1B

zuzycie teoretyczne

Wyciąg z karty technicznej Neopox Special.

OBLICZENIA: 0,25 kg/m2  x 30 m2= 7,5 kg →  zapotrzebowanie żywicy dla dwóch warstw

na warstwę należy zużyć → 7,5 kg : 2 = 3,75 kg

stosunek zmieszania 3:1 dla ilości 3,75 kg czyli:

2,81 kg A: 0,94 kg B

pierwsza warstwa rozcieńczona 8% rozcieńczalnikiem : 3,75 kg żywicy x 0,08 = 0,3 l

druga warstwa rozcieńczona 4% rozcieńczalnikiem: 3,75 kg żywicy x 0,04 = 0,15 l

Łączne zapotrzebowanie rozcieńczalnika wynosi: 0,45 l.

*podane proporcje są proporcjami wagowymi.

Wydajność teoretyczna

Wydajność teoretyczna- dzięki wydajności teoretycznej można w przybliżeniu obliczyć ile m2 można zabezpieczyć z 1 kilograma lub litra produktu (jednostka m2/l lub m2/kg).

PRZYKŁAD:

Epimal 200– farba epoksydowa dwuskładnikowa. Powierzchnia 30 m2. Aplikacja w dwóch warstwach. Wydajność teoretyczna dla dwóch warstw wynosi 4 m2/l. Stosunek zmieszania bazy z utwardzaczem→ 4,5A: 0,5 B → 9:1

wydajnosc teoretyczna

Wyciąg z karty technicznej Epimal 200.

OBLICZENIA:

zapotrzebowanie teoretyczne farby dla dwóch warstw: 30 m2 : 4 m2/l = 7,5 l.

Stosunek zmieszania dwóch składników 9:1

Zapotrzebowanie farby Epimal 200 na jedną warstwę: 7,5l :2 = 3,75 l

Zmieszanie dwóch składników wg proporcji powyżej dla  zapotrzebowania 3,75 l:

3,375 l A: 0,375 l B

Dla każdego produktu są określone szczegółowo zużycia oraz wydajności teoretyczne. Można je znaleźć w kartach technicznych lub na stronie produktu. Aby obliczyć zapotrzebowanie wystarczy posiadać prosty kalkulator, czy też kartkę papieru. Większość proporcji mieszania dla produktów dwuskładnikowych to proporcje wagowe lub objętościowe, które łatwo określić przy użyciu wagi czy też specjalnego kubka.

Należy  także pamiętać o różnicach między produktami jednoskładnikowymi, a dwuskładnikowymi. Produkty jednoskładnikowe są od razu gotowe do użytku, wystarczy je dokładnie wymieszać.

W przypadku dwuskładnikowych należy samemu połączyć bazę z utwardzaczem w odpowiednich proporcjach i dopiero tak przygotowaną mieszaninę możemy zacząć aplikować na daną powierzchnię.

Przygotowanie podłoża, warunki podczas aplikacji produktu odgrywają nadrzędną rolę . Ale kluczem do poprawnego wykonania zabezpieczenia są także ilości zastosowanych produktów.

W przypadku specjalistycznych powłok malarskich należy pamiętać, że grubość powłoki odgrywa bardzo istotną rolę. Powłoka ma przede wszystkim chronić powierzchnię, a nakładając zbyt cienką warstwę i oszczędzając na materiale nie ma możliwości aby miała wszystkie swoje właściwości. Przykładowo, farba do zbiorników i basenów Neopox Pool nałożona zbyt cienko nie uzyska odpowiedniej szczelności co w czasie doprowadzi do penetrowania wody i odrywania jej od podłoża. Innym przykładem mogą być produkty elastomerowe, takie jak np. Neoproof Polyurea R. Jego elastyczność wynosi ~400%, ale aby powłoka mogła uzyskać taką rozciągliwość to musi mieć odpowiednią grubość.

Również bardzo ważne jest żeby pamiętać, że wydajność teoretyczna i zużycie teoretyczne nie zawierają w sobie strat materiału, który pozostanie np. na ściankach puszki czy też na wałku, pędzlu lub w natrysku. Dlatego zawsze należy przyjąć odpowiedni naddatek materiału.