Konstrukcje stalowe, mosty, maszyny, rury czy inne elementy wymagają ochrony przed korozją. Główną rolę w niszczeniu konstrukcji stalowych obiektów budowlanych czy urządzeń przemysłowych podczas ich eksploatacji odgrywa środowisko i jego agresywność (np. skład chemiczny). Duży wpływ na przebieg korozji ma również oddziaływanie mechaniczne i termiczne na dany element stalowy. Aby temu przeciwdziałać należy stosować odpowiednie systemy antykorozyjne.

dobor antykorozyjnych systemow malarskich most grunwaldzki

Spis treści:

 1. Ustalenie rodzaju podłoża,
 2. Rodzaje eksploatacji,
 3. Ustalenie środowiska i czasu trwałości,
 4. Wybór odpowiedniej farby - przykładowe systemy:
  1. Klasa korozyjności C1/C2:
   1. Krótki czas trwałości (do 7 lat),
   2. Średni czas trwałości (od 7-15 lat),
   3. Długi czas trwałości (od 15-25 lat),
   4. Bardzo długi czas trwałości (powyżej 25 lat).
  2. Klasa korozyjności C3:
   1. Krótki czas trwałości (do 7 lat),
   2. Średni czas trwałości (od 7-15 lat),
   3. Długi czas trwałości (od 15-25 lat).
  3. Klasa korozyjności C4:
   1. Krótki czas trwałości (do 7 lat),
   2. Średni czas trwałości (od 7-15 lat),
   3. Długi czas trwałości (od 15-25 lat),
   4. Bardzo długi czas trwałości (powyżej 25 lat).
  4. Klasa korozyjności C5 do CX:
   1. Krótki czas trwałości (do 7 lat),
   2. Średni czas trwałości (od 7-15 lat),
   3. Długi czas trwałości (od 15-25 lat),
 5. Malowanie.

W dopasowaniu odpowiedniego systemu antykorozyjnego należy kierować się niżej wymienionymi krokami:

KROK 1: Ustalenie rodzaju podłoża:

 • Stal czarna inaczej stal węglowa, jest to surowiec najbardziej podatny na korozję. Aby zabezpieczyć stal czarną należy ją pokryć powłoką z pigmentem antykorozyjnym.
 • Stal ocynkowana jest to stal zabezpieczona przed korozją poprzez nałożenie warstwy cynku. Stal ocynkowana nie wymaga dodatkowej ochrony, jednak w przypadku przerwania powłoki z cynku lub wyeksploatowania zalecamy stal zabezpieczyć dodatkowo odpowiednim gruntem (podkładem antykorozyjnym). Stal ocynkowaną ze względów estetycznych można malować farbami do tego przeznaczonymi. Należy pamiętać, że nie wszystkie farby można aplikować bezpośrednio na ocynk.
 • Aluminium jest stosowanym w budownictwie ze względu na swoją lekkość i trwałość, materiał ten nie koroduje. Aluminium maluje się głównie ze względów estetycznych.
 • Żeliwo to materiał niezwykle trwały, jednak elementy żeliwne narażone na zwiększoną wilgotność albo działanie warunków atmosferycznych (latarnie itp.) powinny być malowane farbami antykorozyjnymi.

KROK 2: Jak eksploatowana będzie dana konstrukcja, maszyna czy też zbiornik?

 • Czy konstrukcja znajduje się wewnątrz czy na zewnątrz budynku?

Powłoki są podatne na czynniki atmosferyczne, dlatego np. w przypadku konstrukcji na zewnątrz stosuje się farby poliuretanowe, które charakteryzują się doskonałą odpornością na działanie wilgoci oraz na działanie promieni UV. W takim przypadku jako podkład najczęściej stosujemy grunty epoksydowe. Powłoki epoksydowe nie mogą być powłoką samodzielną na zewnątrz, ponieważ nie są odporne na promieniowanie UV i kredują, stąd należy je zawsze zabezpieczyć farbą nawierzchniową.

 • Czy malowany będzie zbiornik stalowy? Jakimi substancjami zostanie zalany zbiornik?

Farba antykorozyjna musi zapewnić ochronę, szczelność i odporność na ciśnienie wody (lub innej cieczy) w zbiorniku. Przy zalaniu chemikaliami farba musi być chemoodporna.

Cenną informacją dla doradcy będzie: – Jaka ciecz będzie w zbiorniku? – W przypadku kwasów, jakie są stężenia? – Czy wymagany jest atest na kontakt powłoki z żywnością lub wodą pitną? Im więcej uzyskamy od Ciebie informacji, tym lepiej zostanie dobrane dla Ciebie odpowiednie rozwiązanie.

 • Czy konstrukcja podatna jest na uderzenia mechaniczne, tarcie przedmiotów, ruch pieszy?

Aby zapewnić wysoką odporność mechaniczną proponujemy systemy w których powłoką końcową jest żywica posadzkowa epoksydowa lub poliuretanowa ( epoksyd wewnątrz pomieszczeń, poliuretan na zewnątrz). Pierwszą warstwę ochronną stali przed korozją oraz sczepną z żywicą  stanowi odpowiednio dobrany grunt.

KROK 3: Ustalenie środowiska korozyjności oraz okres trwałości powłoki.

Klasę korozyjności określamy zgodnie z poniższą tabelą. Jest to bardzo ważny czynnik, gdyż od klasy zależy między innymi dobór odpowiedniej grubości powłoki bądź powłok, z których będzie się składał system antykorozyjny.

Zwyczajowo stosowane określenia środowiska Klasyfikacja korozyjności środowiska

wg PN-EN ISO 12944-2

Podstawowe czynniki korozyjne
Wnętrze suche C1 Bardzo mała Konstrukcja stalowa wewnątrz pomieszczeń z możliwością kondensacji wilgoci na powierzchni powłoki malarskiej.
Wnętrze wilgotne C2 Mała Konstrukcja stalowa wewnątrz pomieszczeń o często występującej wewnętrznej kondensacji pary wodnej. Dodatkowym czynnikiem korozyjnym może być występowanie aerozolu solnego (atmosfera morska) bądź absorbowanych w wilgoci gazów agresywnych (np. dwutlenek siarki w atmosferze przemysłowej).
Wiejskie i miejskie na zewnątrz C3 Średnia Konstrukcja stalowa na zewnątrz, w atmosferze pozbawionej silnych zanieczyszczeń wynikających z bliskości źródeł emisji gazów przemysłowych, pyłów; występują dodatkowe czynniki korozyjne.

Narażenia korozyjne wynikające z:

 • Odpadów atmosferycznych,
 • Zmian temperatury w wyniku nasłonecznienia,
 • Działania promieniowania słonecznego,
 • Emisji gazów agresywnych korozyjnych (np. dwutlenek siarki z palenisk domowych i kotłowni osiedlowych),
 • Okresowego zachlapywania konstrukcji (np. z ruchu pojazdów)
Przemysłowe i przybrzeżne o średnim zasoleniu C4 Duża Konstrukcja stalowa na zewnątrz w atmosferze o znacznym stopniu zanieczyszczenia powietrza.

Narażenia korozyjne wynikające z:

 • Opadów atmosferycznych z zawartością soli wynikających z bliskości morza,
 • Dużej wilgotności względnej powietrza wynikającej z bliskości akwenów,
 • Zapylenie powietrza pyłami przemysłowymi (sadze, popioły lotne, itp.),
 • Obecności w powietrzu SO2 powodującego tzw. kwaśne deszcze,
 • Zmian temperatury i działania promieniowania w wyniku nasłonecznienia
Agresywne chemicznie C5-I Bardzo duża (przemysłowa) Konstrukcja stalowa na zewnątrz oraz wewnątrz pomieszczeń w atmosferze agresywnej o wysokim stopniu zanieczyszczenia powietrza agresywnymi korozyjnie chemicznie gazami: dwutlenkiem siarki, oparami kwasu siarkowego, chlorowodorem, siarkowodorem, amoniakiem; zapyleniem solami nieorganicznym itp.
Bardzo silne agresywne chemicznie CX Bardzo duża (morska) Konstrukcja stalowa na zewnątrz oraz wewnątrz pomieszczeń w atmosferze agresywnej z prawie ciągłą kondensacją wilgoci i silnym zanieczyszczeniem; obszary przybrzeżne i oddalone w głąb morza o dużym zasoleniu.

Dodatkową informacją jest wymagany okres trwałości. Klient powinien określić na ile czasu ma udzielić gwarancji, informacja taka też jest często wpisywana w projektach lub specyfikacjach przetargowych.

Według normy PN-EN ISO 12944-1:2001 wyróżnia się trzy okresy trwałości antykorozyjnych pokryć malarskich:

 • Krótki (L) – do 7 lat,
 • Średni (M) – od 7 do 15 lat,
 • Długi (H) – od 15 do 25 lat,
 • Bardzo długi (VH) – powyżej 25 lat.

KROK 4: Wybór odpowiedniej farby: podział produktów, charakterystyka i przykładowe systemy w naszej ofercie

Farby antykorozyjne występują jako produkty:

 • dwuskładnikowe (utwardzacz + baza – wymagają wymieszania – mają określony czas przydatności mieszaniny do użytku)
 • jednoskładnikowe (gotowe do malowania)

Farby antykorozyjne możemy podzielić np. ze względu na zawartość pigmentu antykorozyjnego:

 • Gruntoemalie – grunt i emalia w jednym, zawiera pigmenty antykorozyjne, przez co jest bardziej miękka niż typowe emalie nawierzchniowe.
Telkyd S 220 gruntoemalia poliwinylowa
Telpur S 210 dwuskładnikowa gruntoemalia poliuretanowa             
 • Grunt – inaczej podkład, zawiera pigment antykorozyjny, podkład wymaga zamalowania farbą nawierzchniową (emalią lub gruntoemalią), ponieważ degraduje się pod wpływem otoczenia.
Telpox P 100S dwuskładnikowy, antykorozyjny grunt epoksydowy
Telkyd P 100S jednoskładnikowy, antykorozyjny grunt alkidowy, szczególnie polecany do malowania dużych powierzchni, np. kontenerów
 • Emalia– farba nawierzchniowa, nie zawiera pigmentu antykorozyjnego, należy pod nią nałożyć wcześniej podkład.
Telpox T 300 przemysłowa emalia epoksydowa charakteryzująca się wysokim połyskiem
Telpur T 300 to przemysłowa emalia poliuretanowa, dostępna w wysokim połysku lub w macie
Telkyd T 330 to nawierzchniowa, jednoskładnikowa farba alkidowa, szczególnie polecana przy malowaniu dużych powierzchni, np. kontenerów.
Przykładowe systemy malarskie w zależności od klasy korozyjności środowiska oraz okresu trwałości powłoki.

Poniżej podane ceny są cenami katalogowymi netto na dzień 19.05.2023. Dla firm wykonawczych i przy większych zamówieniach proponujemy dodatkowe rabaty. Cena zależy od koloru i dla każdego koloru RAL jest inna.

Klasa korozyjności C1/C2

C1/C2 - do 7 lat

Produkt: podkład Telkyd P 100 S + nawierzchniowa Telkyd T 300
Produkt Grubość warstwy Liczba warstw Wydajność teoretyczna Cena netto 1l Cena netto za 1m2
[-] [µm] [-] [m2/kg] [zł/l] [zł/m2]
Telkyd P 100S 40 1 9 29,50 3,28
Telkyd T 300 RAL7040 40 1 9,5 31,09 3,27
6,55

C1/C2 - do 7 lat

Produkt: podkład Telkyd P 100 S + nawierzchniowa Telkyd T 300

Produkt Grubość warstwy Liczba warstw Wydajność teoretyczna Cena netto 1l Cena netto za 1m2
[-] [µm] [-] [m2/kg] [zł/l] [zł/m2]
Telkyd P 100S 60 1 6 29,50 4,92
Telkyd T 300 RAL7040 40 1 9,5 31,09 3,27
8,19

C1/C2 - od 7 do 15 lat

Produkt: grubopowłokowa farba epoksydowa Telpox P 100

Produkt Grubość warstwy Liczba warstw Wydajność teoretyczna Cena netto 1kg Cena netto za 1m2
[-] [µm] [-] [m2/kg] [zł/kg] [zł/m2]
Telpox P 100 60 2 6,93 42,05 12,14

C1/C2 - od 15 do 25 lat

Produkt: gruntoemalia Rayston PU AL Primer+ powłoka Rayston Silver 1K

Produkt Grubość warstwy Liczba warstw Wydajność teoretyczna Cena netto 1l Cena netto za 1m2
[-] [µm] [-] [m2/kg] [zł/l] [zł/m2]
Rayston PU AL Primer 60 1 11,2 96,92 8,65
Rayston Silver 1K 60 1 10 92,67 9,27
17,92

C1/C2 - więcej niż 25 lat

Produkt: gruntoemalia Rayston PU AL Primer+ powłoka Rayston Silver 1K

Produkt Grubość warstwy Liczba warstw Wydajność teoretyczna Cena netto 1l Cena netto za 1m2
[-] [µm] [-] [m2/kg] [zł/l] [zł/m2]
Rayston PU AL Primer 100 1 6,72 96,92 14,42
Rayston Silver 1K 80 1 7,5 92,67 12,36
26,78

C1/C2 - więcej niż 25 lat

Produkt: Rayston PU AL Primer+ powłoka Rayston Silver 1K

Produkt Grubość warstwy Liczba warstw Wydajność teoretyczna Cena netto 1l Cena netto za 1m2
[-] [µm] [-] [m2/kg] [zł/l] [zł/m2]
Rayston PU AL Primer 80 1 8,4 96,92 11,54
Rayston PU AL Primer 100 1 6,72 96,92 14,42
Rayston Silver 1K 60 1 10 92,67 9,27
35,23

C1/C2 - więcej niż 25 lat

Produkt: gruntoemalia Rayston PU AL Primer+ powłoka Rayston Silver 1K

Produkt Grubość warstwy Liczba warstw Wydajność teoretyczna Cena netto 1l Cena netto za 1m2
[-] [µm] [-] [m2/kg] [zł/l] [zł/m2]
Rayston PU AL Primer 120 1 5,6 96,92 17,30
Rayston PU AL Primer 120 1 5,6 96,92 17,30
Rayston Silver 1K 65 1 9,23 92,67 10,05
44,65

Klasa korozyjności C3

Krótki czas trwałości

C3 - do 7 lat

Produkt: Telkyd S 220

Produkt Grubość warstwy Liczba warstw Wydajność teoretyczna Cena netto 1kg Cena netto za 1m2
[-] [µm] [-] [m2/kg] [zł/kg] [zł/m2]
Telkyd S 220 RAL7040 50 2 5,29 32,85 12,42

C3 - do 7 lat

Produkt: Telkyd S 200 TM

Produkt Grubość warstwy Liczba warstw Wydajność teoretyczna Cena netto 1kg Cena netto za 1m2
[-] [µm] [-] [m2/kg] [zł/kg] [zł/m2]
Telkyd S 200 TM RAL7040 100 1 4,68 32,43 6,92

C3 - do 7 lat

Produkt: Telkyd S 200

Produkt Grubość warstwy Liczba warstw Wydajność teoretyczna Cena netto 1kg Cena netto za 1m2
[-] [µm] [-] [m2/kg] [zł/kg] [zł/m2]
Telkyd S 200 100 1 4,28 29,02 6,78

Średni czas trwałości

C3 - od 7 do 15 lat

Produkt: Telkyd S 220

Produkt Grubość warstwy Liczba warstw Wydajność teoretyczna Cena netto 1kg Cena netto za 1m2
[-] [µm] [-] [m2/kg] [zł/kg] [zł/m2]
Telkyd S 220 RAL7040 80 2 3,97 32,85 16,55

C3 - od 7 do 15 lat

Produkt: Telkyd S 200 TM

Produkt Grubość warstwy Liczba warstw Wydajność teoretyczna Cena netto 1kg Cena netto za 1m2
[-] [µm] [-] [m2/kg] [zł/kg] [zł/m2]
Telkyd S 200 TM RAL7040 80 2 5,84 32,43 11,10

C3 - od 7 do 15 lat


Produkt: Telkyd S 200

Produkt Grubość warstwy Liczba warstw Wydajność teoretyczna Cena netto 1kg Cena netto za 1m2
[-] [µm] [-] [m2/kg] [zł/kg] [zł/m2]
Telkyd S 200 80 2 5,34 29,02 10,87

C3 - od 7 do 15 lat

Produkt: Telkyd P 100 S + Telpur S 210 E

Produkt Grubość warstwy Liczba warstw Wydajność teoretyczna Cena netto 1l Cena netto za 1m2
[-] [µm] [-] [m2/kg] [zł/l] [zł/m2]
Telkyd P 100 S 80 1 4,5 29,5 6,55
Telpur S 210 E 80 1 5,88 40,53 6,90
13,45

C3 - od 7 do 15 lat

Produkt: Telkyd P 100 S + Telkyd T 300 

Produkt Grubość warstwy Liczba warstw Wydajność teoretyczna Cena netto 1l Cena netto za 1m2
[-] [µm] [-] [m2/kg] [zł/l] [zł/m2]
Telkyd P 100 S 80 1 4,5 29,5 6,55
Telkyd T 300 RAL 7040 80 1 4,75 31,09 6,55
13,10

C3 - od 7 do 15 lat

Produkt: Telpur S 210

Produkt Grubość warstwy Liczba warstw Wydajność teoretyczna Cena netto 1kg Cena netto za 1m2
[-] [µm] [-] [m2/kg] [zł/kg] [zł/m2]
Telpur S 210 RAL7040 120 1 3,43 46,64 13,60

C3 - od 7 do 15 lat

Produkt: Telpox P 100

Produkt Grubość warstwy Ilość warstw Wydajność teoretyczna Cena netto 1kg Cena netto za 1m2
[-] [µm] [-] [m2/kg] [zł/kg] [zł/m2]
Telpox P 100 60 2 6,93 42,05 12,14

C3 - od 7 do 15 lat

Produkt: Telkyd S 200
Produkt Grubość warstwy Ilość warstw Wydajność teoretyczna Cena netto 1kg Cena netto za 1m2
[-] [µm] [-] [m2/kg] [zł/kg] [zł/m2]
Telpox S 200 120 1 3,58 48,15 13,45

C3 - od 7 do 15 lat

Produkt: Telpox P 170 + Telpur S 210.

Produkt Grubość warstwy Liczba warstw Wydajność teoretyczna Cena netto 1l Cena netto za 1m2
[-] [µm] [-] [m2/kg] [zł/l] [zł/m2]
Telpox P 170 100 1 4,64 36,08 7,77
Telpur S 210 80 2 5,15 46,64 18,11
25,88

C3 - od 7 do 15 lat

Produkt: gruntoemalia Rayston PU AL Primer+ powłoka Rayston Silver 1K

Produkt Grubość warstwy Liczba warstw Wydajność teoretyczna Cena netto 1l Cena netto za 1m2
[-] [µm] [-] [m2/kg] [zł/l] [zł/m2]
Rayston PU AL Primer 60 1 11,2 96,92 8,65
Rayston Silver 1K 60 1 10,00 92,67 9,27
17,92

Długi czas trwałości:

C3 - od 15 do 25 lat

Produkt:Telpur S 210 E

Produkt Grubość warstwy Ilość warstw Wydajność teoretyczna Cena netto 1kg Cena netto za 1m2
[-] [µm] [-] [m2/kg] [zł/kg] [zł/m2]
Telpur S 210 E 90 2 5,11 42,57 16,66

C3 - od 15 do 25 lat

Produkt: gruntoemalia Rayston PU AL Primer+ powłoka Rayston Silver 1K

Produkt Grubość warstwy Liczba warstw Wydajność teoretyczna Cena netto 1l Cena netto za 1m2
[-] [µm] [-] [m2/kg] [zł/l] [zł/m2]
Rayston PU AL Primer 100 1 6,72 96,92 14,42
Rayston Silver 1K 80 1 7,5 92,67 12,36
26,78
telkyd t330 farba do kontenerow
telkyd t330 farba do kontenerow3

Klasa korozyjności C4

Krótki czas trwałości:

C4 - do 7 lat


Produkt: Telpox P 100 + Telkyd T 300

Produkt Grubość warstwy Liczba warstw Wydajność teoretyczna Cena netto 1l Cena netto za 1m2
 [-] [µm] [-] [m2/kg] [zł/l] [zł/m2]
 Telpox P 100  80 1 5,2 42,05 8,08
Telpur T 300
40 1 11,5 45,29 3,94
12,02

C4 - do 7 lat

Produkt: Telpox P 100 + Telkyd T 300

Produkt Grubość warstwy Liczba warstw Wydajność teoretyczna Cena netto 1l Cena netto za 1m2
 [-] [µm] [-] [m2/kg] [zł/l] [zł/m2]
Telpox P 100  80 1 5,2 42,05 8,08
Telpox T 300
40 1 10,5 46,27 4,41
12,49

C4 - do 7 lat

Produkt: gruntoemalia Rayston PU AL Primer+ powłoka Rayston Silver 1K

Produkt Grubość warstwy Liczba warstw Wydajność teoretyczna Cena netto 1l Cena netto za 1m2
 [-] [µm] [-] [m2/kg] [zł/l] [zł/m2]
Rayston PU AL Primer 60 1 11,2 96,92 8,65
Rayston Silver 1K 60 1 10,00 92,67 9,27
17,92

Średni czas trwałości:

C4 - od 7 do 15 lat

Produkt: podkład Telpox PM 150 + nawierzchniowa Telpur S 210

Produkt Grubość warstwy Liczba warstw Wydajność teoretyczna Cena netto 1l Cena netto za 1m2
 [-] [µm] [-] [m2/kg] [zł/l] [zł/m2]
Telpox PM 150  100 1 4,8 39,64 8,26
Telpur S 210 RAL7040
80 1 5,15 46,64 9,06
17,32

C4 - od 7 do 15 lat

Produkt: Telkyd S 200

Produkt Grubość warstwy Liczba warstw Wydajność teoretyczna Cena netto 1l Cena netto za 1m2
 [-] [µm] [-] [m2/kg] [zł/l] [zł/m2]
Telpox S 200  90 2 4,8 48,15 20,06
20,06

C4 - od 7 do 15 lat

Produkt: gruntoemalia Rayston PU AL Primer+ powłoka Rayston Silver 1K

Produkt Grubość warstwy Liczba warstw Wydajność teoretyczna Cena netto 1l Cena netto za 1m2
 [-] [µm] [-] [m2/kg] [zł/l] [zł/m2]
Rayston PU AL Primer  100 1 6,72 96,92 14,42
Rayston Silver 1K
80 1 7,5 92,67 12,36
26,78

Długi czas trwałości:

C4 - od 15 do 25 lat

Produkt: Telpox P 170 + Telpur S 210

Produkt Grubość warstwy Liczba warstw Wydajność teoretyczna Cena netto 1l Cena netto za 1m2
 [-] [µm] [-] [m2/kg] [zł/l] [zł/m2]
Telpox P 170 80 1 5,8 36,08 12,44
Telpur S 210 80 1 5,15 46,64 9,05
21,49

C4 - od 15 do 25 lat

Produkt: Telpox S 170 + Telpox PM 150 + Telpur S 210

Produkt Grubość warstwy Liczba warstw Wydajność teoretyczna Cena netto 1l Cena netto za 1m2
 [-] [µm] [-] [m2/kg] [zł/l] [zł/m2]
Telpox P 170 80 1 5,8 36,08 6,22
Telpox PM 150 80 1 6 39,64 6,60
Telpur S 210 80 1 5,15 46,64 9,05
21,88

C4 - od 15 do 25 lat

Produkt: gruntoemalia Rayston PU AL Primer+ powłoka Rayston Silver 1K

Produkt Grubość warstwy Liczba warstw Wydajność teoretyczna Cena netto 1l Cena netto za 1m2
 [-] [µm] [-] [m2/kg] [zł/l] [zł/m2]
Rayston PU AL Primer 80 1 8,4 96,92 11,54
Rayston PU AL Primer 100 1 6,72 96,92 14,42
Rayston Silver 1K 60 1 10,00 92,67 9,27
35,23

Bardzo długi czas trwałości:

C4 - więcej niż 25 lat

Produkt: gruntoemalia Rayston PU AL Primer+ powłoka Rayston Silver 1K 

Produkt Grubość warstwy Liczba warstw Wydajność teoretyczna Cena netto 1l Cena netto za 1m2
 [-] [µm] [-] [m2/kg] [zł/l] [zł/m2]
Rayston PU AL Primer 120 1 5,6 96,92 17,30
Rayston PU AL Primer 120 1 5,6 96,92 17,30
Rayston Silver 1K 65 1 9,23 92,67 10,04
35,23

Kategoria korozyjności C5 i CX

C5 - do 7 lat


Produkt: gruntoemalia Rayston PU AL Primer+ powłoka Rayston Silver 1K

Produkt Grubość warstwy Ilość warstw Wydajność teoretyczna Cena netto 1kg Cena netto za 1m2
[-] [µm] [-] [m2/kg] [zł/kg] [zł/m2]
Rayston PU AL Primer
100 1 6,72 96,92 14,42
Rayston Silver 1K
80 1 7,5 92,67 12,36
26,78

C5 - od 7 do 15 lat

Produkt: gruntoemalia Rayston PU AL Primer+ powłoka Rayston Silver 1K

Produkt Grubość warstwy Ilość warstw Wydajność teoretyczna Cena netto 1kg Cena netto za 1m2
[-] [µm] [-] [m2/kg] [zł/kg] [zł/m2]
Rayston PU AL Primer 80 1 8,4 96,92 11,54
Rayston PU AL Primer
100 1 6,72 96,92 14,42
Rayston Silver 1K
60 1 10,00 92,67 9,27
35,23

C5 - od 15 do 25 lat

Produkt: gruntoemalia Rayston PU AL Primer+ powłoka Rayston Silver 1K

Produkt Grubość warstwy Ilość warstw Wydajność teoretyczna Cena netto 1kg Cena netto za 1m2
[-] [µm] [-] [m2/kg] [zł/kg] [zł/m2]
Rayston PU AL Primer 120 1 5,6 96,92 17,20
Rayston PU AL Primer
120 1 5,6 96,92 17,30
Rayston Silver 1K
65 1 9,23 92,67 10,04
44,54
Telpurt T 320 emalia poliuretanowa zastosowanie
Telpurt T 320 emalia poliuretanowa zastosowanie

KROK 5: Malowanie

Gdy mamy już wybraną farbę warto zwrócić uwagę na wymagania warunków aplikacji wskazanych w karcie technicznej produktu. Każda farba ma zalecaną temperaturę powlekanego podłoża, temperaturę  powietrza podczas aplikacji i schnięcia czy wskazany czas utwardzenia się powłoki w danych temperaturach. Dlatego na zewnątrz, gdy pogoda jest niesprzyjająca, nie należy planować malowania.

Podsumowując, w swojej ofercie posiadamy:

Noxyde / PeganoxStanowią doskonałe zabezpieczenie antykorozyjne obiektów takich jak mosty, dachy metalowe, fasady metalowe, konstrukcje stalowe. Farby wytrzymują w środowiskach wysoce korozyjnych, w tym przemysłowych i morskich (klasy C5-I i C5-M). Idealna do stosowania w strefach przemysłowych. Nie wymagają piaskowania podłoża, można aplikować bezpośrednio na rdzę nalotową.

Farby epoksydowe Przeznaczone do stosowania jako powłoka nawierzchniowa w wewnętrznych, antykorozyjnych systemach malarskich. Można również stosować na podłożach mineralnych, np. murach

Poliuretanycharakteryzują się znakomitą odpornością na działanie wilgoci oraz środków chemicznych. Są odporne na działanie promieni UV. Stosowane są przede wszystkim do malowania powierzchni stalowych, drewnianych, betonowych. Są lekko elastyczne, a jednocześnie wyjątkowo odporne na ścieranie.

PoliwinylePrzeznaczone głównie do malowania konstrukcji stalowych i stalowych ocynkowanych, dla ochrony antykorozyjnej. Ze względu na swoją elastyczność głównie do dachów stalowych i elewacji metalowych.

Farby alkidowePrzeznaczone do malowania na zewnątrz i wewnątrz, w niskich środowiskach korozyjnych, gdzie nie są wymagane bardzo długie okresy trwałości. Również do drewna czy lamperii.

Akryle: charakteryzuje je doskonała przyczepność do stali, stali ocynkowanej (również świeżego ocynku), aluminium, miedzi. Do niewymagających, ekonomicznych prac.

ChlorokauczukiPrzeznaczone do malowania wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń, poza środowiskiem chemicznie agresywnym. Mogą służyć do zabezpieczania:
– powierzchni stalowych i żeliwnych w celu zabezpieczenia przed korozją i dekoracyjnym maszyn, urządzeń, konstrukcji przemysłowych i budowlanych, barierek, słupów, ogrodzeń, latarni ulicznych itp.
– drewna i materiałów drewnopochodnych w celu ochrony przed starzeniem i dekoracyjnym.

Farby i lakiery żaroodporneMogą być stosowane do nowych, czystych lub piaskowanych  powierzchni stalowych lub do powierzchni po wstępnej obróbce, np. do rur wydechowych, wyposażenia  kotłowni, kominków, grzejników itp. Zapewniają ochronę antykorozyjną oraz żaroodporną.

Farby wysokocynkowePosiadają wysoką zawartość pyłu cynkowego. Zapewniają doskonałą ochronę antykorozyjną dzięki doskonałemu wiązaniu z podłożem.