Zbiorniki w oczyszczalniach ścieków są szczególnie narażone na różne procesy, które wpływają na ich trwałość. Jednym z najbardziej destrukcyjnie działających czynników są kwasy i inne związki chemiczne, które niszczą powierzchnię zbiornika zarówno betonowego jak i stalowego. Kolejnymi istotnymi czynnikami erozyjnym są piasek oraz pozostałości organiczne w ściekach. Duże ilości piasku oraz natężenie przepływu ścieków przez kanały i zbiorniki techniczne powodują intensywne ścieranie warstw nawierzchniowych betonu.

neopox cr chemoodporne zabezpieczenie

Produktem, który spełnia wymagania stawiane dla zabezpieczenia zbiorników i kanałów w oczyszczalniach ścieków jest Neopox CR. Jest to bezrozpuszczalnikowy system epoksydowy o bardzo wysokiej chemoodporności. Produkt ten  został stworzony do zabezpieczania zbiorników oraz innych powierzchni narażonych na chemikalia, kwasy, zasady a także produkty petrochemiczne (z wyłączeniem benzyny bezołowiowej). Zalecany jest do stosowania w szybach, zbiornikach na ścieki, stacjach uzdatniania wody jak również przedsiębiorstwach wodociągowych.

Poniższa tabela przedstawia odporność chemiczną produktu Neopox CR na działanie związków chemicznych mogących występować na danej inwestycji.

Typ cieczy Działanie ciągłe 20°C Działanie tymczasowe przy 20°C
Woda destylowana + +
Podchloryn sodu + +
Etanol 15% + +
Etanol 95%
Formaldehyd (kwas mrówkowy 10%) + +
Ksylen +
Benzyna bezołowiowa +
Diesel +- +
Keton metylowo-izobutylowy (MIBK) + +
Octan butylu
Kwas mlekowy 10% + +
Amoniak 10% + +
NaOH 10% + +
Kwas chlorowodorowy 10% + +
Kwas chlorowodorowy 37% +
Kwas siarkowy (VI) 10% + +
Kwas siarkowy (VI) 50% + +
Kwas azotowy (V) 10% + +
Kwas octowy 10% +
Kwas fosforowy (V) 10% +
Legenda: + doskonała odporność ; – mała odporność

W przypadku renowacji zbiorników bardzo ważne jest określenie stanu podłoża. W zależności od rodzaju podłoża należy zwrócić uwagę na:

Przy podłożu betonowym:

  • podłoże musi być dobrej jakości
  • posiadać odpowiednią wytrzymałość na ściskanie (minimum 25 N/mm2)
  • osiągnęło wynik testu Pull-Off powyżej 1,5 MPa
  • było czyste i suche (wilgotność maksymalna 4%) w przypadku braku możliwości wysuszenia podłoża należy zastosować grunt na wilgotne podłoża Neopox Primer WS
  • zostało oczyszczone z luźnych cząstek, mleczka cementowego oraz starych, źle przylegających powłok.
  • Podłoże musi być dobrze zaizolowane przed negatywnym parciem wody, lub podciąganiem kapilarnym. Jeśli ten warunek nie jest spełniony, można zastosować Neopox Primer AY. Produkt jest odporny na na negatywne parcie wody oraz wilgoć kapilarną.

 Przy podłożu stalowym należy pamiętać o:

  • podłoże musi być czyste, suche, wolne od pyłów, olejów, tłuszczy oraz źle przylegających starych powłok. Do odtłuszczania powierzchni polecamy zastosowanie środka odtłuszczającego Emulsol.
  • Jeśli na powierzchni jest widoczna rdza należy ją usunąć i przygotować podłoże do stopnia Sa 2 ½
  • zagruntowaniu stali czarnej gruntem antykorozyjnym Neopox Special 1225

Lokalne ubytki w betonie należy uzupełnić masą szpachlową Epoxol Putty. Na powierzchnie poziome w celu uzupełnienia ubytków można zastosować szpachlę wykonaną z Epoxol Primer SF połączonego z drobnym piaskiem w proporcji wagowej 1:2-3.

Dodatkowymi i niewątpliwymi zaletami produktu Neopox CR są łatwość aplikacji (wałek pędzel lub agregat hydrodynamiczny) oraz niewielkie zużycie produktu 0,66-0,8 kg/m2 na powierzchniach poziomych oraz 0,56-0,66kg/m2 na powierzchniach pionowych.